Ar Gouren
Ar gourenlec'h

vgouren2.gif (9175 octets)

filles01.jpg (13159 octets)

 

D’an deiz a hiziv :

Diouzh ar goańv e vez gourenet war ballennoł e diabarzh tiez-sport. Diouzh an hańv e vez adkavet gant ar gouren e lec’hiou a-viskoazh. Er-maez emań neuze an holl c’hourenadegoł, war leurioł brenn-heskenn.

GravureLutteur.gif (5770 octets)

Gwechall :

Kement bodadeg-pobl a oa un digarez evit kas un abadenn c’houren. « An devezhioł bras » war ar maez a veze gouestlet d’an dra-se dreist-holl (d’an dornadeg, d’al leur nevez, d’ar peurzorn, hag all...).

Da geńver pardonioł e veze peurvuiań « ar gourenadegoł bras ». « Kroget e veze e barzh » pe war ur foenneg pe war ur peurven e-kichen ar vourc’h. War an douar e-unan an hini e vezent o c’houren a-neuze.

 

bpatrim.eps (86702 octets) retour